Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

03.01.2022

Razpisovalec: MGRT

Rok za oddajo: 10.02.2022


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

SKLOP B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.


Upravičenci:  na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, registrirana najkasneje na dan 31.12.2020.

 • na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi...), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih
 • na SKLOP B se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
 • Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma: SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti ali SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.

 

Pogoji za operacijo:

1. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:

 • Za SKLOP A: najmanj 2 mio EUR,
 • Za SKLOP B: najmanj 500.000 EUR

2. Operacija / investicija se mora zaključiti najkasneje do 10.11.2023.

3. Operacija iz SKLOPA A se lahko izvaja na območju večjih slovenskih smučišč, katerih evidenco, ki med drugim vsebuje razvrstitev smučišča glede na velikost, na podlagi izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča, skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.

4. Za SKLOP B: Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati, ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena sistema (z izjemo glampingov).

5. Za operacijo mora biti priloženo dokazilo o skladnosti investicijske namere s prostorskimi akti občine, kjer se bo izvajala investicija.

6. Za operacije je izdelana in priložena projektna in investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

7. Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje da:

 • mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku šestih (6) mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
 • obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku treh (3) mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi.

8. Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone, vendar ne manj kot 9 mesecev


Vloga mora izkazati:

 1. za SKLOP A: nadgradnjo oz. prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta,
 2. za SKLOP B:
 • izgradnja in/ali obnova oz. širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*),
 • kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
 • za izgradnjo ali obnovo oz. širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah ,
 • pridobitev ekološkega znaka za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
 • energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
 • nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
 • nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.


Okvirna višina sredstev in višina sofinanciranja:

Za sklop A je predvideno 30.000.000,00 mio EUR, za sklop B je predvideno 18.823.529,41 mio EUR.

SKLOP A: dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer:

 • znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;
 • ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.

SKLOP B:
Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena:

 • do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in
 • do 10 odstotkov upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 EUR.

 
 
 

Prijavi se na novice

Prijavite se na naše e-novice ter bodite obveščeni o aktualnih razpisih in novostih na področju nepovratnih sredstev

Prijava

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.