Napovedani razpisi v letu 2021

Napovedani razpisi v letu 2021

20.01.2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev. Dodatno pa bo gospodarstvu na voljo še 320 milijonov evrov povratnih sredstev iz sedmega paketa ukrepov PKP – Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki ga je vlada sprejela na 45. redni seji vlade dne 19.12.2020.

Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo torej znašala 979,3 milijonov evrov, pri tem pa velja poudariti, da bo vrednost povratnih sredstev oplemenitena še s sredstvi izvajalskih inštitucij.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

 


NEPOVRATNA SREDSTVA


 • EUROSTARS 2021 - Raziskave in razvoj

• Višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
• Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP
• Namen: podpora podjetjem pri izvajanju inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov
• Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški kamor sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. 
• Izvajalec in rok za oddajo: MGRT, 4.2.2021

 

 • DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021

• Višina razpisanih sredstev 2,5 milijonov evrov

• Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost

• Namen: podpora raziskovalno razvojnim projektom in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, preko sodelovanja z vsaj enim tujim partnerjem na projektu.
• Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški
• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

 • Digitalizacija in digitalna transformacija MSP

• Višina razpisanih sredstev 10 milijonov evrov
• Upravičenci: MSP
• Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
• Upravičeni stroški: stroški nakupa strojne in programske opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni stroški.
• Izvajalec in predvidena objava: SPS, april 2021

 

 • COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

• Višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov
• Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu
• Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu.
• Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, v višini največ 9.999,00 EUR
• Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021

 

 • Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

• Višina razpisanih sredstev 0,3 milijonov evrov
• Upravičenci: samostojni turistični vodniki ali turistične agencije
• Namen: spodbujanje povpraševanja po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih, spodbujanje zavedanja, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev
• Upravičeni stroški: storitev posebnega turističnega vodenja po destinacijah (mestih)
• Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, marec 2021

 

 • Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih

• Višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
• Upravičenci: turistične agencije ali organizatorji turističnih potovanj
• Namen: spodbuditi ponoven zagon receptivnih (incoming) potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in krepitev poslovanja zaradi posledic epidemije Covid-19, hkrati pa spodbuditi in okrepiti internacionalizacijo slovenske turistične ponudbe receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije
• Upravičeni stroški: v usklajevanju
• Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

 

 • Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021

• Višina razpisanih sredstev 1,2 milijonov evrov
• Upravičenci: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oz. občin na območju opredeljene vodilne destinacije.
• Namen: krepitev promocije turistične ponudbe 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije
• Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja, stroški izvedbe medijskega zakupa, stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih destinacij, plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev, stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži, stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas)
• Izvajalec in predvidena objava: Slovenska turistična organizacija, februar 2021

 

 • Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve

• Višina razpisanih sredstev 0,1 milijonov evrov

• Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat
• Namen: razvoj kakovostnega turizma, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Iz tega razloga sofinancira uvedbo in uporabo okoljskih znakov, kot so: Bio Hotels, Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in Tour Cert za turistične nastanitve. Namen je spodbuditi podjetja k novim ali izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom (ozelenitev poslovanja).
• Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov, stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.
• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

 • Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 2023 Spodbude malih vrednosti MSP (vavčerji)

• višina razpisanih sredstev 12 milijonov evrov
• Upravičenci: MSP
• Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih
• Upravičeni stroški: upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so določeni v posameznem javnem pozivu
• Izvajalec in predvidena objava: SPS, november 2021


 

POVRATNA SREDSTVA

 

 • PS1- krožno gospodarstvo

• Predvidena višina razpisanih sredstev: 40 milijonov evrov
• Upravičenci: v usklajevanju.
• Upravičeni stroški: v usklajevanju.
• Namen: naložba v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.
• Izvajalec in predvidena objava: SID banka, prva polovica 2021.

 

 • P1 plus 2020 - garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v vrednosti 30 milijonov evrov

• Višina celotnega garancijskega potenciala v vrednosti: 100 milijonov evrov
• Namen: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
• Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)
• Upravičeni stroški: investicije, obratna sredstva v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2022

  - Obrestna mera: zelo ugodna (še v usklajevanju)
  - Ročnost:do 10 let
  - Moratorij: do 24 mesecev

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

 

 • Povečanje namenskega premoženja, brezobrestna posojila (90 milijonov evrov)

• Namen: brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami.
• Upravičenci: mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja, tudi turistične agencije)
• Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge na SPS, do največ 8 mesecev po odobritvi kredita.

  - Ročnost: do 5 let
  - Moratorij: do 6 mesecev
  - Zavarovanje: menice in/ali pogodba v notarskem zapisu in ali osebno poroštvo
  - Brez stroškov odobritve

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021


 • Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države (200 milijonov evrov) SID banka

• Ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR
• Višina jamstvenega sklada v vrednosti 100 mio EUR
• Podrobnosti: v usklajevanju.

 

 
 
 

Prijavi se na novice

Prijavite se na naše e-novice ter bodite obveščeni o aktualnih javnih razpisih in novostih na področju nepovratnih sredstev

Prijava

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.