V NASLEDNJIH LETIH VEČ POVRATNIH SREDSTEV

V NASLEDNJIH LETIH VEČ POVRATNIH SREDSTEV

27.11.2020

NEXT GENERATION EU - Naložbe v zeleno, digitalno in odporno Evropo

Za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest je Evropska komisija predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki temelji na koriščenju celotnega potenciala proračuna EU. Da bi bilo okrevanje vzdržno, enakomerno, vključujoče in pravično za vse države članice, Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, NextGenerationEU, ki bo vključen v učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU. 

 

 

Slovenija bo v okviru Načrta za okrevanje deležna 2,1 milijarde nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil v okviru novega instrumenta za okrevanje. Področja, ki se bodo podpirala so predstavljana v spodnjem grafu. Kar 63% vseh sredstev bo namenjenih za investicije, 34% za obratna sredstva ter 3% za podporno okolje. 

VIR: SVRK

V okviru Načrta za okrevanje se sredstva ne bodo delila na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Do sredstev pa bodo upravičena tudi velika podjetja.

Ker bo obseg povratnih sredstev na razpolago velik, bo preko izvajalskih institucij (SID banka, SPS, regionalni sklad ipd.) potrebno dodatno angažirati komercialne banke, preko katerih se bodo sredstva porazdeljevala.


POVRATNA SREDSTVA, KI SO NA VOLJO ŽE SEDAJ

Primorska hranilnica Vipava d.d. ima v svoji ponudbi vrsto zanimivih produktov za financiranje samsotojnih podjetnikov, mikro podjetij in malih podjetij. Hranilnica preko SID banke ponujaja produkte iz Sklada skladov. Sklad skladov, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev za financiranostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja. 

V nadaljevanju vam predstavljamo finančne produkte, ki so trenutno na voljo za mala in srednje velika podjetja.

MIKROKREDITI

Naš cilj je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja.

Upravičenci:

 • Samostojni podjetnik.
 • Mikro ali malo podjetje.
 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.

Kredit lahko pridobite, če

 • Ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
 • Kreditojemalec lahko vzame manjveč 4 mikroposojila na enkrat
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
 • Zavarovanja kredita ni, podpiše samo 8 menic.
 • Brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Upravičeni stroški:

 • Plačila za nakup materiala.
 • Plačila za nakup trgovskega blaga.
 • Plačila za storitve.
 • Stroške dela.
 • Naložbe v nova osnovna sredstva.

Rok za črpanje kredita: 45 dni od dneva odobritve kredita.

 

MIKROPOSOJILA - COVID

Ključne značilnosti:

 • Znesek posameznega posojila je lahko od 5.000 do 25.000 EUR
 • Kreditojemalec lahko vzame manjveč 2 mikroposojili na enkrat
 • Zavarovanja kredita ni, podpiše se samo 8 menic
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Kreditojemalec mora dokazati, da je imel ali ima vplive COVID-a na poslovanje
 • Brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

 


PORTFELJSKE GARANCIJE 

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Upravičenci: Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 50.000 € do 1.500.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 7 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera je največ EURIBOR + 1,90%
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).
 • Kreditojemalec plača stroške odobritve in vodenja kredita v skladu s tarifo oziroma dogovorom s hranilnico
 • Kreditojemalec lahko vzame več kreditov s Portfeljsko garancijo (npr. enega za osnovna in enega za obratna sredstva)

Kredit lahko pridobite, če:

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 4 leta po njeni sklenitvi.

Upravičeni stroški:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

 

V kolikor imate vpašanje glede ugodnih kreditov nas lahko kontaktirate oziroma se obrnete na Primorsko hranilnico Vipava.


 
 
 

Prijavi se na novice

Prijavite se na naše e-novice ter bodite obveščeni o aktualnih javnih razpisih in novostih na področju nepovratnih sredstev

Prijava

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.